News

 

Mayor Launches Website.....

 

more....

 

Croeso i wefan Ymatebwyr Cyntaf Bwrdeistref Caerffili.

 

To view this page in English click here

 

Yma byddwch yn dod o hyd i ragor o wybodaeth am y grwpiau ymatebwyr aír ardaloedd ym Mwrdeistref Caerffili.

 

Pwy ywír Ymatebwyr Cyntaf?

 

Gwirfoddolwyr yw Ymatebwyr Cyntaf Bwrdeistref Caerffili. Rydym yn gwirfoddoli yn ein hamser ein hunain i fynychu galwadau 999 perthnasol a chynnig gofal brys i bobl yn y gymuned.

Nid ydym yn disodliír gwasanaeth ambiwlans, ond rydym yn gyswllt hanfodol yn y gadwyn oroesi. Rydym yn cael ein hyfforddi aín cefnogi gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru i weinyddu sgiliau cymorth cyntaf sylfaenol, therapi ocsigen, adferiad cardiopwlmonaidd (CPR) a defnyddio deffibrilydd.

Sut ydyn niín ymateb?

 

Pan fydd rhywun yn deialu 999, hysbysir yr Ymatebwyr Cyntaf gan ganolfan reoli Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ac rydym yn cael ein hanfon i fathau arbennig o alwadau'r un pryd ag ambiwlans fel y gallwn ddarparu gofal hanfodol nes bydd y Cerbyd Ymateb Cyflym neuír ambiwlans yn cyrraedd.

Mae yna bedwar grwp o ymatebwyr ym Mwrdeistref Caerffili ar hyn o bryd. Cliciwch ar grwp ymateb ar ddechrauír dudalen neuír map i ymweld ‚ gwefan y grwp o ymatebwyr yn eich ardal chi.

Bargoed First Responders Hengoed First Responders Risca First Responders Caerphilly First Reponders