Allwch chi fod yn Ymatebwr Cyntaf yn y Gymuned?


   Ydych chiín mwynhau sialens?
   Ydych chiín ymateb yn dda o dan bwysau ac yn parhauín ddigynnwrf mewn argyfwng?
   Ydych chiín falch oír gymuned bleír ydych yn byw ac yn dymuno rhoi rhywbeth yn Űl?
   Oes gennych chi amser rhydd ar eich dwylo?
   Ydych chiín barod i ddysgu sgiliau arbed bywyd hanfodol?
   Oes gennych chi drwydded yrru lawn, gl‚n?
   Ydych chiín gymharol iach?
   Ydych chi dros ddeunaw oed?

Os ydych yn cytuno ‚ír holl gwestiynau, yna chi ywír person rydym yn chwilio amdano i ymuno ‚ chynlluniau a sefydlwyd eisoes neu i ddatblygu tÓm newydd.

 

Beth syín digwydd pan fyddwch yn ymuno ‚ thÓm?


Bydd rhwydwaith o staff cefnogi Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) yn hyfforddi gwirfoddolwyr gyda sgiliau arbed bywyd a sut i ddefnyddioír offer sydd ar gael i ymatebwyr cyntaf.

Cyn dechrau hyfforddi, byddwch angen archwiliad CRB, archwiliad iechyd galwedigaethol a cherdyn adnabod. Pan fyddwch yn derbyn tystysgrif cydymffurfiaeth, hysbysir y canolfannau rheoli am y timau newydd a byddant yn gadael iír gwirfoddolwr ar alwad wybod pan fydd angen cymorth.

Mae WAST yn annog pob tÓm i fod yn hunangynhaliol, gan gynnwys penodi cydlynydd tÓm gwirfoddol i helpu i reoli pob cynllun lleol yn annibynnol.

Parhau ‚ diddordeb?


Yna, cwblhewch y ffurflen gyswllt ar lein neu lawr lwythwch y ffurflen gais a chysylltir ‚ chi gan y grwp ymatebwyr lleol neu Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru pan gynhelir y sesiwn hyfforddi nesaf.